Fiskālās padomes 12. jūnija sēdē izskatītie jautājumi  2018. gada 12. jūnijā

Fiskālās padomes 12. jūnija sēdē izskatītie jautājumi

2018. gada 12. jūnijā notika kārtējā Padomes sēde, kurā piedalījās Eiropas Revīzijas palātas (ERP) pārstāvis un Finanšu ministrijas eksperti. Sēdē tika apspriestas ERP aktualitātes fiskālās disciplīnas  jomā, kā arī Finanšu ministrijas kolēģi sniedza informāciju par makroekonomikas prognozēm, kas būs par pamatu Latvijas vidēja termiņa ietvara budžeta likumprojektam 2019.-2021. gadam.  

Sēdē arī tika diskutētas politisko partiju fiskālās disciplīnas aptaujas projekta aktualitātes un priekšlikumi Padomes operatīvās darbības stratēģijai 2019.-2021. gadam.