Fiskālās padomes 2016. gada kopsavilkums un atbalsts savu biedru pārapstiprināšanai  2016. gada 21. decembrī

Šodien Fiskālās disciplīnas padome publicē īsu kopsavilkumu, t.sk. prezentāciju, par galvenajām 2016. gada aktualitātēm, kā arī vienlaikus izsaka atbalstu diviem saviem biedriem, kas ir uzaicināti uz diskusijām Saeimas budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā saistībā ar kandidēšanu uz otro termiņu darbam Fiskālās disciplīnas padomē.

Fiskālās disciplīnas padomes biedri Mārtiņš Kazāks un Mortens Hansens uzsāka darbu Padomē līdz ar tās dibināšanu, t.i. 2013. gada 19. decembrī saņēma Saeimas apstiprinājumu. 2014. gada 29. maijā Padome abus biedrus apstiprināja darbam iekšzemes kopprodukta darba grupā.

"Trīs gadu laikā, aktīvi darbojoties M. Kazākam un M. Hansenam, Fiskālās disciplīnas padomē no nulles ir izveidots stabils ietvars Finanšu ministrijas makroekonomikas prognožu apstiprināšanai. Sakārtota formālā puse – izstrādāta un parakstīta Vienošanās par sadarbību, kas nosaka informācijas apriti starp Finanšu ministriju un Padomi, un jau divreiz ir veikta apstiprināšanas procedūra makroekonomikas prognozēm, kas ikreiz ietvēra vairākas aktīvas diskusiju kārtas ar Finanšu ministrijas pārstāvjiem ar mērķi iegūt pamatotas prognozes," stāsta Padomes priekšsēdētājs Jānis Platais.

Šī Vienošanās par sadarbību nostiprināja Padomi kā neatkarīgo struktūru, kas apstiprina valsts makroekonomikas rādītāju prognozes, kas ir par pamatu turpmākajai budžeta izstrādei. Makroekonomikas prognožu apstiprināšana ir viens no svarīgākajiem Fiskālās disciplīnas padomes uzdevumiem valsts budžeta izstrādes ciklā. Nepieciešamība saņemt Padomes apstiprinājumu makroekonomikas prognozēm ir veicinājusi konservatīvāku prognozēšanu, kas uzlabo budžeta bilances rādītājus.

"M. Kazāks un M. Hansens aktīvi darbojušies arī pārstāvot Padomi sarunās ar starptautiskām organizācijām – Eiropas Komisiju, Starptautisko valūtas fondu, Pasaules banku, reitingu aģentūrām. Pateicoties abiem Padomes biedriem, Latvijas Fiskālās disciplīnas padomes darbs ir augstu novērtēts starptautiskajā vidē," turpina J. Platais. "Vienlaikus, strādājot savos pamatdarbos, abi biedri dod nozīmīgu ieguldījumu, izglītojot sabiedrību par ekonomikas un budžeta tēmām: M. Kazāks regulāri sniedz lekcijas dažādos Latvijas reģionos, t.sk. universitātēs, bet M. Hansens raksta emuāru irir.lv."

Padomes 2016.gada 17.oktobra vēstule Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komitejai par Mārtiņu Kazāku un Mortenu Hansenu.