Fiskālās padomes 2016.gada 1.ceturkšņa pārskati  2016. gada 25. aprīlī

Atbilstoši noteiktajam Fiskālās disciplīnas likumā Fiskālās disciplīnas padome monitorē gan gadskārtējā valsts budžeta likuma ieņēmumu daļas izpildi, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta administrējamos ieņēmumu datus, gan gadskārtējā valsts budžeta likuma izdevumu daļas izpildi, izmantojot Valsts kases datus. Reizi ceturksnī Fiskālās disciplīnas padome sagatavo ceturkšņa pārskatu par valsts budžeta likuma ieņēmumu un izdevumu daļas izpildi, kā arī ceturkšņa pārskatu par līdzekļu pārdali no budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".