Fiskālās padomes 2019. gada 13. jūnija sēdē izskatītie jautājumi  2019. gada 17. jūnijā

Fiskālās padomes 2019. gada 13. jūnija sēdē izskatītie jautājumi

 2019. gada 13. jūnijā notika kārtējā Padomes sēde, kurā piedalījās Finanšu ministrijas makroekonomikas vadošie eksperti. Sēdē tika apspriestas jaunākās Latvijas makroekonomikas prognozes, kas būs par pamatu valsts budžetam 2020.gadam un vidēja termiņa budžeta ietvaram 2020.-2022. gadam. 

Atbilstoši Padomes un Finanšu ministrijas vienošanās par sadarbību noteiktajam, prognožu izskatīšana un lēmums tiek sniegti divu nedēļu laikā. Padome sniegs savu viedokli par prognozēm pēc tam, kad Finanšu ministrija publicēs savas prognozes. 

Sēdē tika arī diskutēti jautājumi par Fiskālās disciplīnas padomes darba tehnisko nodrošinājumu.