Fiskālās padomes 4.oktobra sēdē izskatītie jautājumi  2017. gada 4. oktobrī

2017.gada 4.oktobrī notika kārtējā Padomes sēde, kurā tika apspriestas galvenās Uzraudzības ziņojumā apskatītās tēmas, kā arī jautājumi, kas skar 2017. gada septembrī publicētos neatbilstības ziņojumus.

Padome nolēma apstiprināt Uzraudzības ziņojumu, kas tiks publicēts rīt. Padome balsoja arī par jaunu neatbilstības ziņojumu, atbildi Finanšu ministrijai, kā arī viedokli par 140 milj. eiro maksājumu AS Latvenergo.