Fiskālās padomes 5. aprīļa sēdē izskatītie jautājumi  2019. gada 5. aprīlī

2019. gada 5. aprīlī notika kārtējā Padomes sēde, kurā piedalījās arī Finanšu ministrijas vadošie eksperti. Sēdē tika apspriesti fiskālo nosacījumu aprēķini, kas ir par pamatu Latvijas Stabilitātes programmai 2019.-2022. gadam. Padome saglabāja savu viedokli par nodokļu reformas vienreizējās ietekmes aprēķiniem, kā rezultātā 2020. gadam Valdībai būtu jānodrošina pārpalikuma budžets. Padome plāno publicēt starpziņojumu (viedokli) par Stabilitātes programmu š.g. 23.aprīlī.    

Sēdē arī tika diskutēts par Baltijas-Ziemeļvalstu neatkarīgo fiskālo iestāžu semināru, kas šogad notiks Viļņā, 16.-17. jūnijā, kā arī Padomes sekretariāta kapacitātes problēmu jautājumi.