Fiskālās padomes 6. aprīļa sēdē izskatītie jautājumi  2018. gada 6. aprīlī

2018. gada 6. aprīlī notika kārtējā Padomes sēde, kurā piedalījās Finanšu un kapitāla tirgus komisijas un Finanšu ministrijas eksperti. Sēdē tika apspriesti finanšu sektora fiskālo risku novērtējuma jautājumi, fiskālo nosacījumu aprēķini, kas ir par pamatu Latvijas Stabilitātes programmai 2018.-2021. gadam, kā arī apstiprināts Padomes sagatavotais starpziņojums (viedoklis).  

Sēdē arī tika diskutēts politisko partiju fiskālās disciplīnas aptaujas projekts un Baltijas-Ziemeļvalstu neatkarīgo fiskālo iestāžu semināra organizatoriskie aspekti.