Fiskālās padomes 7. februāra sēdē izskatītie jautājumi  2019. gada 7. februārī

2019. gada 7. februārī notika kārtējā Padomes sēde, kurā piedalījās Finanšu ministrijas makroekonomikas un fiskālās politikas vadošie eksperti. Sēdē tika apspriests nodokļu reformas kā vienreizējas atkāpes novērtējums, kā arī jaunākās Latvijas makroekonomikas prognozes, kas būs par pamatu Latvijas Stabilitātes programmai 2019.-2022. gadam. 

Atbilstoši Padomes un Finanšu ministrijas vienošanās par sadarbību noteiktajam, prognožu izskatīšana un lēmums tiek sniegti divu nedēļu laikā. Padome paredz preses brīfingu 15. februārī. 

Sēdē tika arī diskutētas uzraudzības ziņojuma par 2019. gada budžetu galvenie uzsvari, piemēram, nodokļu reformas ietekme, budžeta deficīta prakse, fiskālo risku deklarācijas novērtējums.