Fiskālās padomes 8. maijā sēdē izskatītie jautājumi  2019. gada 8. maijā

2019. gada 8. maijā notika kārtējā Fiskālās padomes sēde, kurā tika intervēti Fiskālās padomes sekretāra amata kandidāti un diskutēta atbilde Finanšu ministrijai par fiskālās disciplīnas uzraudzības starpziņojumu.