Fiskālās padomes 9. februāra sēdē izskatītie jautājumi  2018. gada 9. februārī

2018. gada 9. februārī notika kārtējā Padomes sēde, kurā piedalījās Finanšu ministrijas makroekonomikas vadošie eksperti. Sēdē tika apspriestas jaunākās Latvijas makroekonomikas prognozes, kas būs par pamatu Latvijas Stabilitātes programmai 2018.-2021. gadam. 

Atbilstoši Padomes un Finanšu ministrijas vienošanās par sadarbību noteiktajam, prognožu izskatīšana un lēmums tiek sniegti divu nedēļu laikā. 

Sēdē tika arī diskutēts politisko partiju fiskālās atbildības aptaujas projekts: anketas melnraksts un organizatoriskais laika plāns.