Fiskālās padomes ekonomista amatā darbu sāk Elīna Lucka  2015. gada 23. novembrī

Fiskālās disciplīnas padomes ekonomistes amatā darbu sākusi Elīna Lucka. Viņu atklātā konkursa ietvaros par piemērotāko amatam atzina Fiskālās disciplīnas padome.

"Elīnas Luckas līdzšinējā darba pieredze Latvijas Bankas Kases un naudas apgrozības pārvaldē ir ļoti svarīga, jo Padomes sekretariātā pietrūka eksperta, kas palīdzētu ar lielo skaitu datu bāžu un ne mazāk lielo apjomu lietvedības, finanšu pārskatu un citu organizatorisko darbu. Elīna Lucka strādāja Latvijas Bankā gandrīz trīsdesmit gadu, kas nozīmē, ka Padomes sekretariāts ir ieguvis savā rīcībā kārtīgu un ļoti konservatīvu personību, kas mums arī ir svarīgi. Padomes sekretariātā esam priecīgi, jo jau šogad varam teikt, ka esam pabeiguši sekretariāta personāla nokomplektēšanu," izsakās Fiskālās disciplīnas padomes sekretāre Dace Kalsone.

Elīna Lucka ir ekonomiste, kas ir beigusi Latvijas Universitātes Finanšu un tirdzniecības fakultāti, un ikdienas darbā Latvijas Bankā bija atbildīga par skaidrās naudas analītisko atskaišu sagatavošanu, sadarbību ar komercbankām un pārvaldes lietvedību.

Fiskālās disciplīnas padome ir neatkarīga institūcija, kas uzrauga valsts fiskālās politikas ilgtspēju un to, vai valsts budžetā tiek ievēroti Fiskālās disciplīnas likuma nosacījumi. Padomes uzdevumos ietilpst jau notikušu noviržu konstatēšana, kā arī neatkarīga fiskālo risku novērtējuma, potenciālā iekšzemes kopprodukta un nominālā iekšzemes kopprodukta novērtējuma un strukturālās budžeta bilances aprēķina sniegšana.

Fiskālās disciplīnas padome arī sagatavo un iesniedz Saeimai un valdībai viedokli citos fiskālās politikas un makroekonomiskās attīstības jautājumos, ja atzīst tos par būtiskiem Fiskālās disciplīnas likuma normu ievērošanai.

Saeima ir iecēlusi Fiskālās disciplīnas padomē sešus ekspertus, kuri veic šos pienākumus no pamatdarba brīvajā laikā.