Fiskālās padomes Fiskālo risku darba grupa apspriež mikrouzņēmuma nodokļa režīmu un fiskālo risku deklarāciju  2016. gada 1. februārī

2016. gada 1. februārī notika Fiskālās disciplīnas padomes Fiskālo risku darba grupas sēde. Sēdē piedalījās pārstāvji no Finanšu ministrijas un Valsts ieņēmumu dienesta. Darba kārtības pirmais punkts bija diskusija par mikrouzņēmuma nodokļa režīmu. Konkrēti tika apspriesta šī nodokļu režīma sociālā, ekonomiskā un fiskālā ietekme. Sēdē tika diskutēts arī par Fiskālo risku deklarāciju, paplašinot fiskālo risku definīciju, lai tādējādi gūtu pilnīgāku priekšstatu par faktoriem, kas var negatīvi ietekmēt budžeta bilanci.

Fiskālo risku darba grupa ir viena no divām galvenajām Fiskālās disciplīnas padomes darba grupām. Padomes locekļi - Ingars EriņšAndžs Ūbelis un Jānis Platais (vadītājs) piedalās šajā darba grupā.