Fiskālās padomes Fiskālo risku darba grupa apspriež potenciālos izpētes tematus  2015. gada 13. novembrī

2015. gada 11. novembrī Fiskālā nodrošinājuma rezerves apjoma atbilstības novērtējuma darba grupa diskutēja par Sadarbības protokola ar Finanšu ministriju saturu un apstiprināšanas procedūras stūrakmeņiem. Darba grupā tika spriests arī par potenciālajiem izpētes tematiem fiskālās politikas un fiskālo risku jomā, pie kuriem Padome un sekretariāts strādās tuvākajos mēnešos. Tika pieņemts lēmums sekretariātam turpinat darbu pie Sadarbības protokola izstrādes, kā arī uzsākt darbu pie provizoriski apstiprinātajiem izpētes tematiem. Gala lēmumus par izpētes tematiem tiks pieņemts nākamajā Padomes sēdē.

Fiskālo risku darba grupa ir viena no divām galvenajām Fiskālās disciplīnas padomes darba grupām. Padomes locekļi - Ingars EriņšAndžs Ūbelis un Jānis Platais (vadītājs) piedalās šajā darba grupā.