Fiskālās padomes Fiskālo risku darba grupa diskutē fiskālo risku deklarācijā iekļautos riskus un to novērtēšanas principus  2016. gada 12. maijā

2016. gada 11. maijā notika Fiskālās disciplīnas padomes Fiskālo risku darba grupas sēde. Sēdē piedalījās arī pārstāvji no Finanšu ministrijas. Sēdes laikā tika diskutēts par Fiskālo risku deklarācijā iekļautajiem riskiem un to novērtēšanas principiem. Tika pārrunāta arī iespēja deklarācijā iekļaut līdz šim neaprakstītus riskus, kas ļautu iegūt pilnīgāku priekšstatu par faktoriem, kas var negatīvi ietekmēt budžeta bilanci.

Fiskālo risku darba grupa ir viena no divām galvenajām Fiskālās disciplīnas padomes darba grupām. Padomes locekļi - Ingars EriņšAndžs Ūbelis un Jānis Platais (vadītājs) piedalās šajā darba grupā.