Fiskālās padomes fiskālo risku eksperta amatā darbu sāk Emīls Ķīlis  2015. gada 1. jūnijā

Fiskālās disciplīnas padomes fiskālo risku eksperta amatā darbu sācis Emīls Ķīlis. Viņu Valsts kancelejas organizētajā Jauniešu reemigrācijas programmas "Darbs valsts pārvaldē" atklātā konkursa ietvaros par piemērotāko amatam atzina Fiskālās disciplīnas padome.

“Emīla Ķīļa līdzšinējā pētnieka darba pieredze Lankasteras universitātē, kā arī pasniedzēja pieredze Rīgas Ekonomikas augstskolā un Latvijas Universitātē ir ļoti svarīga, jo Fiskālās disciplīnas padomes ikdiena ir saistīta ar nepieciešamību veikt plaša spektra politikas analīzi un uzraudzību. Sociālo procesu pētnieka darba iemaņas veicinās spēju sekot notiekošajam ar starptautiskās pieredzes acīm. No padomes fiskālo risku eksperta sagaidām palīdzību arī fiskālo risku novērtēšanā ikgadējā valsts budžeta un vidēja termiņa budžeta ietvara likuma sagatavošanas, pieņemšanas un izpildes gaitā. Pateicamies Valsts kancelejai par izcili organizēto programmu un Emīlam Ķīlim par interesi strādāt Latvijas Republikas Fiskālās disciplīnas padomē,” izsakās Fiskālās disciplīnas padomes sekretāre Dace Kalsone.

Emīls Ķīlis ir sociologs, kurš pēc vidusskolas beigšanas vairākus gadus dzīvojis un studējis Apvienotajā Karalistē un Zviedrijā. Bakalaura un maģistra grādu Emīls ir ieguvis Lankasteras universitātes socioloģijas nodaļā, kur specializējies jautājumos, kas skar zinātnes un tehnoloģijas ietekmi uz sabiedrību un tās attīstību.

Fiskālās disciplīnas padome ir neatkarīga institūcija, kas uzrauga valsts fiskālās politikas ilgtspēju un to, vai valsts budžetā tiek ievēroti Fiskālās disciplīnas likuma nosacījumi. Padomes uzdevumos ietilpst jau notikušu noviržu konstatēšana, kā arī neatkarīga fiskālo risku novērtējuma, potenciālā iekšzemes kopprodukta un nominālā iekšzemes kopprodukta novērtējuma un strukturālās budžeta bilances aprēķina sniegšana.

Fiskālās disciplīnas padome arī sagatavo un iesniedz Saeimai un valdībai viedokli citos fiskālās politikas un makroekonomiskās attīstības jautājumos, ja atzīst tos par būtiskiem Fiskālās disciplīnas likuma normu ievērošanai.

Saeima ir iecēlusi Fiskālās disciplīnas padomē sešus ekspertus, kuri veic šos pienākumus no pamatdarba brīvajā laikā. Kopš 2015.gada 23.aprīļa Fiskālās disciplīnas padome strādā nepilnā sastāvā. Sākot ar 2015.gada 1.jūniju Fiskālās disciplīnas padomes sekretariāts strādā trīs ekspertu sastāvā, kuram š.g. 15.jūnijā pievienosies arī Rīgas Stradiņa universitātes studente Viktorija Salimova.