Fiskālās padomes IKP darba grupa apsprieda pašreizējās tendences demogrāfiskajā situācijā un darba tirgū  2016. gada 31. maijā

2016.gada 31.maijā notika šīgada otrā Fiskālās disciplīnas padomes IKP darba grupas sēde. Padomes biedri sarunās ar profesoru M.Hazanu un Latvijas Bankas pārstāvi I.Kasjanovu apsprieda pašreizējās tendences demogrāfiskajā situācijā un darba tirgū, kā arī ekonomiskās attīstības gaitu Latvijā kopumā.

Tika konstatēts, ka pēdējos mēnešos nav notikušas būtiskas pārmaiņas emigrācijas tendencēs, un saldo joprojām ir negatīvs. Nav novērojama tendence vairāk izbraukt jauniešiem ar konkrēta veida izglītību - izbraukušo jauniešu skaita sadalījums atbilstoši izglītības jomām ir līdzīgs kā Latvijā kopumā. Vairāk nekā puse no izbraukušajiem jauniešiem ārzemēs strādā vismaz tikpat augstas kvalifikācijas darbus kā līdz šim to darīja Latvijā (vai arī atbilstoši iegūtajai izglītībai). No Latvijā esošajiem izglītotajiem 20-34 gadus vecajiem jauniešiem 6-7% uzrāda pārliecinošu vēlmi atstāt Latviju, un līdzīga proporcija jauniešu šo vēlmi īsteno. Jaunieši, kas uzturējušies ārpus Latvijas salīdzinoši īsāku laiku – 1-2 gadus, vairāk pieļauj iespēju atgriezties Latvijā nekā tie, kas izbraukuši pirms ilgāka laika. Īpaši tas ir jauiešiem ar augstāku izglītību.

Latvijas darba tirgu šobrīd raksturo stagnācija, galvenās problēmas ir saistītas ar divu veidu neatbilstībām – prasmju neatbilstībām un reģionālām neatbilstībām.

Latvijas ekonomikas attīstības tempi kopumā šobrīd kļūst lēnāki. Attīstības tempu sarukums notiek galvenokārt uz patēriņa samazinājuma rēķina. Savukārt no ražošanas aspekta straujāk sarūkošās nozares ir celtniecība, finanšu pakalpojumi un transporta pakalpojumi.

IKP darba grupa tika nodibināta 2014.gada 29.maijā. Šajā darba grupā piedalās Padomes locekļi - Mortens HansensUlo Kāsiks un Mārtiņš Kazāks (vadītājs).