Fiskālās padomes IKP darba grupa sāk darbu pie Sadarbības protokola izstrādes  2015. gada 29. oktobrī

2015. gada 28. oktobrī IKP darba grupa sprieda par Sadarbības protokola ar Finanšu ministriju saturu un apstiprināšanas procedūras stūrakmeņiem, kā arī iespējamo ikgadējo apstiprināšanas procedūras laika grafiku. Darba grupā tika apspriesti arī potenciālie izpētes temati, ar kuriem Padome strādās tuvākajos mēnešos. Tika pieņemts lēmums sekretariātam uzsākt darbu pie Sadarbības protokola izstrādes, kā arī uzsākt darbu pie provizoriski apstiprinātajiem izpētes tematiem, bet gala lēmumu par izpētes tematu apstiprināšanu pieņemt nākamajā Padomes sēdē.

IKP darba grupa tika nodibināta 2014.gada 29.maijā. Šajā darba grupā piedalās Padomes locekļi - Mortens HansensUlo Kāsiks un Mārtiņš Kazāks (vadītājs).