Fiskālās padomes neatbilstības ziņojums par vidēja termiņa izdevumu griestu pārkāpumu  2018. gada 19. decembrī

Saskaņā ar Fiskālās disciplīnas likuma 28. panta pirmo daļu Fiskālās disciplīnas padome (turpmāk – Padome) uzrauga Fiskālās disciplīnas likumā noteikto fiskālo nosacījumu ievērošanu vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projekta un gadskārtējā valsts budžeta likuma projekta sagatavošanā, šo likumu izpildē un grozījumu sagatavošanā.

Saskaņā ar Fiskālās disciplīnas likuma 29. panta otro daļu, ja Padome atklāj šā likuma pārkāpumus vai Padomei tie kļūst zināmi, tā sagatavo neatbilstības ziņojumu, kurā ietver rekomendācijas neatbilstību novēršanai. Neatbilstības ziņojumu sagatavo nekavējoties pēc neatbilstības konstatēšanas, iesniedz Ministru kabinetam un Saeimai, kā arī publisko Finanšu ministrijas mājaslapā internetā.

2018. gada 18. decembrī Ministru kabineta sēdē tika pieņemti pasākumi, kas palielina izdevumus atlīdzībai strādājošiem veselības aprūpes nozarē, kas rezultējās izdevumu palielināšanā 2019., 2020., 2021. gadam un turpmākajiem gadiem par 87,5 milj. eiro apmērā katru gadu.

FDL 9. pants nosaka, ka Ministru kabinets vienlaikus ar izdevumu palielināšanas lēmumiem, kas pārsniedz Vidēja termiņa budžeta ietvara likumā noteikto maksimālo valsts budžeta izdevumu apmēru, pieņem lēmumus, kas paredz ieņēmumu palielināšanu vai citu izdevumu samazināšanu, vai arī iesniedz likumdošanas priekšlikumus Saeimā ieņēmumu palielināšanai vai izdevumu samazināšanai.

Saskaņā ar FM aprēķiniem pašlaik fiskālā telpa 2019. un 2020. gadam ir negatīva attiecīgi 28,9 milj. eiro un 23,2 milj. eiro. Fiskālā telpa ir pozitīva 2021. gadā, t.i. 59,0 milj. eiro.

Finanšu ministrija ir iesniegusi sarakstu ar pasākumiem, kas paredz kompensācijas plānotajiem jaunajiem izdevumiem 142,6 milj. eiro 2019. gadam, 112,8 milj. eiro 2020. gadam un 78,3 milj. eiro 2021. gadam. Tomēr šie pasākumi nav vēl pieņemti Ministru kabinetā vai arī Saeimā un līdz ar to neatbilst FDL prasībām.

Lai novērstu neatbilstību, kas radās 2018. gada 18. decembrī Ministru kabineta sēdē, Padome rekomendē sekojošo:

Ministru kabinetam sagatavot un pieņemt normatīvos aktus, kuri pilnībā kompensētu lēmumu piešķirt atlīdzību veselības aprūpes nozarē 87,5 milj. eiro apmērā 2019. un 2020. gadā, un 28,5 milj. eiro apmērā 2021.gadā, kā arī negatīvo fiskālo telpu 2019. un 2020. gadā – attiecīgi 28,9 milj. eiro un 23,2 milj. eiro.

Neatbilstības ziņojums pieejams šeit