Fiskālās padomes priekšsēdētājs: Uzkrātais budžeta deficīts rada situāciju, ka Valdībai nākamajos gados papildu līdzekļu budžetā nebūs  2015. gada 24. septembrī

Piektdien, 25. septembrī savu gadskārtējo Fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumu (Uzraudzības ziņojums) publiskos Fiskālās disciplīnas padome (Padome). Uzraudzības ziņojumā Padome ir konstatējusi vairākas budžeta un makroekonomikas attīstības tendences, kas nākotnē var radīt riskus valsts finanšu situācijai, tostarp – liekot Valdībai jau tuvākajos gados mainīt pašreizējos budžeta plānus un veidot budžetu ar pārpalikumu, lai segtu pašreizējās neatbilstības plānotajam.

Lai skaidrotu sabiedrībai Padomes viedokli un iepazīstinātu ar Uzraudzības ziņojumu, 25. septembrī tiek rīkota preses konference, kurā skaidrojumu par Uzraudzības ziņojumu sniegs arī Padomes priekšsēdētājs Jānis Platais: "Analizējot fiskālās politikas tendences valstī, budžeta veidošanu un pieņemto lēmumu realizāciju, Padomei ir virkne secinājumu par potenciālajiem fiskālās politikas riskiem," skaidro Jānis Platais, piebilstot, ka Fiskālās disciplīnas likums, kura ievērošanu uzrauga Padome, ir tiesību norma, kas vidējā un ilgtermiņā nodrošina valsts ekonomisko stabilitāti, tāpēc Padome sagatavo Ministru kabinetam un Saeimai dokumentu, analizējot valsts institūciju, tostarp – Finanšu ministrijas, citu ministriju un Valdības kopumā īstenoto fiskālo politiku un makroekonomikas attīstības tendences valstī, valsts budžeta sastādīšanu un budžeta izpildes rādītāju atbilstību prognozēm.

Saskaņā ar Fiskālās disciplīnas likumu Uzraudzības ziņojums piektdien, 25. septembrī tiks iesniegts izvērtēšanai un secinājumu izdarīšanai gan Valdībā, gan Saeimā. Jānis Platais, komentējot Padomes darbību, akcentē tās nozīmi vidēja un ilgtermiņa Latvijas attīstības politikas izstrādē: "Mūsu uzdevums ir izvērtēt, vai ir ievēroti fiskālās politikas skaitliskie nosacījumi, vai budžeta sastādīšanai pieņemtais makroekonomikas ietvars atbilst tautsaimniecības apstākļiem, kā arī vai ievērotas citas būtiskas Fiskālās disciplīnas likuma prasības," stāsta Padomes priekšsēdētājs. "Un šādā kontekstā Uzraudzības ziņojums ir svarīgs dokuments, jo parāda kopējo fiskālās politikas ainu un makroekonomikas attīstības prognozes valstī."

Preses konferencē, kas notiks Finanšu ministrijas preses konferenču zālē (Smilšu ielā 1, Rīgā) 25. septembrī plkst. 11:00, piedalīsies Padomes priekšsēdētājs Jānis Platais, Padomes biedrs Mārtiņš Kazāks, Swedbank Latvija galvenais ekonomists; Eiropas Komisijas ekonomikas padomnieks Mārtiņš Zemītis un Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes vadītājs Uldis Rutkaste.

Mediju pārstāvju pieteikšanās dalībai preses konferencē pie Rolanda Ostrovska, izmantojot tālruni 2860 1605, vai e-pastā info@fdp.gov.lv.

Sīkāka informācija:
Padomes sekretariāts
Tālrunis: 6708 3650
E-pasts: info@fdp.gov.lv