Fiskālās padomes publiskais 2015.gada pārskats  2016. gada 18. martā

Publicēts Fiskālās padomes publiskais 2015. gada pārskats.

"Padomes publiskais 2015. gada pārskats ir Padomes publikācija, kas ietver piešķirtā valsts budžeta finansējumu un tā izlietojumu, vadības ziņojumu, kā arī Fiskālās disciplīnas likumā noteikto saturisko uzdevumu un tehniskā nodrošinājuma jomas galvenās aktivitātes", informē Fiskālās padomes sekretāre D.Kalsone.