Fiskālās padomes publiskais 2014.gada pārskats  2015. gada 13. maijā

Publicēts Fiskālās padomes publiskais 2014. gada pārskats.

"Padomes publiskais 2014. gada pārskats ir Padomes publikācija, kas ietver piešķirtā valsts budžeta finansējumu un tā izlietojumu, vadības ziņojumu, kā arī Fiskālās disciplīnas likumā noteikto saturisko uzdevumu un tehniskā nodrošinājuma jomas galvenās aktivitātes", informē Fiskālās padomes sekretāre D.Kalsone.