Fiskālās padomes sekretariātā izmaiņas  2017. gada 27. decembrī

Fiskālās disciplīnas padomes fiskālo risku eksperta amatā šogad darbu beidz Emīls Ķīlis, savukārt no 2018. gada sākuma kā fiskālais eksperts Padomei pievienosies Viktors Miglinieks, kā arī makroekonomikas eksperta darbos mums turpinās palīdzēt doktorante Agnese Zavadska no Ernst & Young Baltic. Sekretariāta kapacitāti ar palīdzību saistībā ar publiskās un privātās partnerības līgumu fiskālo risku vērtēšanu sniegs ekonomikas zinātņu maģistre Ilze Brezaucka

"Fiskālā padome ir ļoti pateicīga par gadiem, kurus Emīls Ķīlis veltīja fiskālo risku analīzes pilnveidei. Viņš biroja ikdienu spēja pacelt pāri valsts pārvaldes vislabākajai praksei"  izsakās Padomes sekretāre D.Kalsone. "Tāpat arī esam gandarīti par izcilo sadarbību ar Ernst & Young Baltic kolēģiem un arī atsaucību no ekonomistes Ilzes Brezauckas, kas mums ir pievienojusies kā brīvprātīgā darba veicēja. Ir lieliski, ka mums ir izdevies nodrošināt nepārtrauktību ar darbiniekiem, un Viktors Miglinieks pārņem darbus no Emīla. Viktors Miglinieks pirms darba uzsākšanas Fiskālajā padomē ir strādājis Centrālajā statistikas pārvaldē, kā arī ir ieguvis pieredzi starptautiskā uzņēmumā maksājumu plūsmas jautājumos. Apsveicami, ka Viktors šobrīd beidz maģistratūras studijas, un pētniecības tēma tika jau saistīta ar mūsu darbu. Nākamais gads birojā sāksies ar labiem apgriezieniem!