Fiskālās padomes vīzija, misija un vērtības  2015. gada 13. aprīlī

Fiskālās disciplīnas padomes vīzija

Fiskāli atbildīga Latvija, attīstot ilgtspējīgu tautsaimniecību, efektīvus valdības pakalpojumus un sociālo atbalstu.

Fiskālās disciplīnas padomes misija

Analizēt tautsaimniecību un uzraudzīt lēmumus, kas būtiski ietekmē fiskālo attīstību, un sniegt atbilstošas rekomendācijas.

Fiskālās disciplīnas padomes vērtības

Izglītošana, atklātums un godīgums.

Fiskālās disciplīnas padomes darba rīki

  • Uzraudzības ziņojums, neatbilstības ziņojums, viedoklis.
  • Ikdienas Valdības lēmumu ar finanšu ietekmi novērtējums.
  • Citi, piemēram, Stabilitātes Programmas novērtējums.

Padomes vīzijas prezentācija un kopsavilkums.