Fiskālo risku darba grupa aicina kvantificēt arī ar valsts kapitālsabiedrībām saistītos riskus  2018. gada 9. maijā

2018.gada 9.maijā notika Fiskālās disciplīnas padomes Fiskālo risku darba grupas sēde. Sēdē piedalījās arī pārstāvji no Pārresoru koordinācijas centra (jautājumā par valsts kapitālsabiedrību fiskālo risku), no Ekonomikas ministrijas un AS "Latvenergo" (jautājumā par obligātās iepirkumu komponentes fiskālo ietekmi) un no Finanšu ministrijas (jautājumā par "ievēro vai izskaidro principa" darbību praksē).

Sēdes laikā tika saņemta informācija par risku vadības mehānismiem, kā arī turpināta diskusija arī par šo fiskālo risku kvantificēšanu fiskālo risku deklarācijā (šobrīd valsts kapitālsabiedrību fiskālais risks ir klasificēts pie kvalitatīvajiem fiskālajiem riskiem)