Fiskālo risku darba grupā turpinās darbs pie novērtējuma metodoloģijas uzlabošanas  2017. gada 31. janvārī

2017. gada 31. janvārī notika Fiskālās disciplīnas padomes Fiskālo risku darba grupas sēde. Sēdē piedalījās arī pārstāvji no Finanšu ministrijas. Sēdes laikā tika diskutēts par nosacījumiem apropriāciju pārdalēm, par fiskālo risku uzraudzības uzlabošanu, kā arī par budžeta ieņēmumu izpildes tendencēm.

“Nepieciešams uzlabot šo risku analīzi un vērtējumu par šo risku ietekmi uz valdības fiskālo bilanci. Rūpīgāk jāseko riskiem valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību darbībā, kā arī realizējot publiskās privātās partnerības projektus. Īpaši jāatzīmē Valsts ieņēmumu dienesta un Finanšu ministrijas labais darbs ēnu ekonomikas mazināšanā un nodokļu iekasējamības uzlabošanā”, norāda J. Platais.