Fiskālo risku darba grupas sēde  2019. gada 21. augustā

Fiskālās disciplīnas padome: valdības lēmums veidot fiskālā nodrošinājuma rezervi 0,1% apmērā no IKP ir adekvāts

Fiskālās disciplīnas padome (Padome) atzinīgi vērtē valdības lēmumu veidot fiskālā nodrošinājuma rezervi 0,1% apmērā no IKP 2020., 2021., un 2022. gados, kas atbilst deklarācijā apskatīto risku novērtējumam.

 

2019.gada 20.augustā notika Fiskālās disciplīnas padomes Fiskālo risku darba grupas sēde. Sēdē piedalījās arī pārstāvji no Finanšu Ministrijas, kas prezentēja deklarāciju un atbildēja uz uzdotajiem jautājumiem. Padomes locekļi norādīja uz nepieciešamību turpināt attīstīt deklarācijas struktūru, sevišķu uzmanību pievēršot potenciālo Makro-ekonomisko šoku un Finanšu sektora analīzei.

Tāpat FM pārstāvji izklāstīja EKS korekciju prognožu izmaiņas un atbildēja uz jautājumiem par fiskālo nosacījumu aprēķiniem

 

Padome apstiprināja FM pamatojumu veidot fiskālā nodrošinājuma rezervi 2020.gadam 0,1% apmērā no IKP.