IKP darba grupā diskutē arī par nodokļu elastības ietekmes jautājumiem ekonomikas ciklā  2019. gada 30. janvārī

2019.gada 30.janvārī notika šī gada pirmā IKP darba grupas sēde, tajā piedaloties Latvijas Bankas ekspertiem. Darba grupā tika apspriestas aktuālās norises Latvijas makroekonomiskajā attīstībā, t.sk. ekonomikas cikla jautājumi. Sēdes gaitā tika diskutēts par Latvijas potenciālā un reālā IKP augsmi, to ierobežojošiem un stimulējošiem faktoriem, un ietekmi uz ekonomiskā cikla un izlaižu starpības attīstību tuvākajos gados.

Darba grupas diskusiju aktualitāti noteica arī jaunās valdības veidošanas virzība, kā arī  februāra sākumā paredzētais ikgadējais Latvijas makroekonomikas oficiālo prognožu saskaņošanas process Stabilitātes programmas izstrādes ietvaros.  

Darba grupas vadītājs Mortens Hansens atzīmē, ka noslēdzošā darba grupas diskusijas daļa, taču ne mazāk svarīga, bija par nodokļu elastības ietekmi lejupejoša cikla ietvaros.