IKP darba grupā diskutē par nerezidentu banku un darba spēka tirgus jautājumiem  2018. gada 12. jūnijā

2018.gada 12.jūnijā notika Fiskālās disciplīnas padomes IKP darba grupas sēde, tajā piedaloties arī Latvijas Bankas ekspertiem. Darba grupā tika apspriestas aktuālās norises Latvijas makroekonomiskajā attīstībā, t.sk. finanšu sektora nerezidentu banku un darba spēka tirgus jautājumi. Darba grupas diskusiju aktualitāti noteica arī nākamajās nedēļās paredzētais ikgadējais Latvijas makroekonomikas oficiālo prognožu izskatīšanas process vidēja termiņa budžeta ietvara 2019.-2021.gadam likumprojekta izstrādes ietvaros.