IKP darba grupā izvēršas diskusijas par Latvijas potenciālā IKP augsmes jautājumu  2018. gada 2. februārī

2018.gada 2.februārī notika Fiskālās disciplīnas padomes IKP darba grupas sēde, tajā piedaloties arī Latvijas Bankas ekspertiem. Darba grupā tika apspriestas aktuālās norises Latvijas makroekonomiskajā attīstībā, t.sk. ekonomikas cikla jautājumi. Sēdes gaitā tika diskutēts par Latvijas potenciālā IKP augsmi, tās komponentēm, kā arī jautājums par to, kāda veidojas starpība starp pašreizējo ekonomikas attīstības tempu un potenciāli iespējamo. Darba grupas diskusiju aktualitāti noteica arī nākamajās nedēļās paredzētais ikgadējais Latvijas makroekonomikas oficiālo prognožu izskatīšanas process Stabilitātes programmas izstrādes ietvaros.