Inna Šteinbuka ir ievēlēta par FDP priekšsēdētāju  2019. gada 18. decembrī

Fiskālās disciplīnas padome (Padome) otrdien, 17. decembrī, Padomes priekšsēdētājas amatā uz nākamajiem trīs gadiem ievēlēja Padomes locekli, Latvijas Universitātes profesori Innu Šteinbuku. Līdzšinējais vadītājs Jānis Platais, kurš Padomi vada kopš tās dibināšanas 2014. gadā, šo amatu atstāj, jo saskaņā ar Fiskālās disciplīnas likumu viena un tā pati persona var ieņemt Padomes priekšsēdētāja amatu ne vairāk kā sešus gadus pēc kārtas.

 

Stājoties jaunajā amatā, I. Šteinbuka izsaka lielu pateicību Jānim Platajam, kura vadībā  ir  likti pamati Padomes izveidei un veikts mērķtiecīgs darbs fiskālās disciplīnas principu stiprināšanai mūsu valstī.

 

Padome arī turpmāk būs kompetents dialoga partneris izpildvarai un likumdevējam valsts budžeta plānošanas jautājumos, kā arī attīstīs analītiski pētniecisko kapacitāti.

 

„Augsti vērtējot paveikto, Fiskālās disciplīnas padomi turpmāk vēlos redzēt nevis kā kritiķi no malas, kas skarbi komentē valdības lēmumus par budžetu, bet konstruktīvu valdības sadarbības partneri, kurš pauž neatkarīgu viedokli, aicina uz dialogu un kura rekomendācijās ieklausās,” uzsver I. Šteinbuka.

 

I.Šteinbuka arī norāda, ka turpmākajā darbā vēlas veidot ciešāku Padomes sadarbību ar Latvijas Banku, kas ir jaudīgs pētījumu centrs ar lieliem resursiem,  un  akadēmisko vidi.

 

Kā atzīmē I. Šteinbuka, nākamajā gadā FDP turpinās uzraudzīt ikgadējo budžeta plānošanu, izpētīs potenciālo nodokļu izmaiņu fiskālo ietekmi un aktualizēs Latvijas fiskālās ilgtspējas ziņojumu, kurā 20 gadu perspektīvā apskatīs valsts parāda apmēra attīstību, demogrāfiskās attīstības tendences un to sekas fiskālās politikas kontekstā.

 

Lai Padome varētu sniegt lielāku un kvalitatīvāku pienesumu makroekonomiskās un fiskālās analīzes jomās, kā būtisku faktoru I. Šteinbuka min arī nākamgad plānoto Padomes ārējo novērtējumu, ko veiks eksperti no līdzīgām institūcijām citās ES dalībvalstīs Šāds novērtējums  līdz šim nav veikts.

 

Dr.habil.oec. Inna Šteinbuka ir Latvijas Universitātes profesore, maģistra studiju programmas "Eiropas Studijas un ekonomiskā diplomātija" direktore. Kopš 2018.gada oktobra viņa bija Eiropas Komisijas viceprezidenta Valda Dombrovska padomniece. No 2011. līdz 2018. gadam vadījusi Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā. Eiropas Komisijā strādājusi kopš 2005. gada, bijusi Eiropas Savienības statistikas biroja Eurostat Ekonomiskās un reģionālās statistikas departamenta un Sociālās un informācijas sabiedrības statistikas departamenta direktore. Pirms tam vadījusi Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju, bijusi Starptautiskā Valūtas fonda Ziemeļvalstu un Baltijas valstu direktora vecākā padomniece Vašingtonā, kā arī ieņēmusi dažādus amatus Latvijas Finanšu ministrijā. Darbojas "Ekonomistu apvienībā 2010". Inna Šteinbuka ir Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenā locekle. 2008. gadā par izciliem sasniegumiem finanšu un ekonomikas jomā Innai Šteinbukai piešķirts III šķiras Triju Zvaigžņu ordenis.