Ir nepieciešams papildu regulējums vidēja termiņa budžeta ietvara likuma ierobežojumu ievērošanai  2015. gada 22. jūlijā

Šī gada 15. jūlijā Fiskālās disciplīnas padome izteica šaubas par procedūras ievērošanu un rekomendēja atgriezt Saeimai 8. jūlijā pieņemto likumprojektu "Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistīto darbinieku izdienas pensiju likums" jaunai caurskatīšanai.

Šī gada 17. jūlijā Latvijas Valsts prezidenta kancelejā notika sanāksme par Padomes izteikto viedokli. Pēc sarunām ar Saeimas Sociālo un darbu lietu komisijas priekšsēdētāju Aiju Barču, veselības ministru Gunti Belēviču, kā arī pārstāvjiem no Finanšu ministrijas, Labklājības ministrijas, Latvijas Valsts prezidenta kancelejas un Saeimas Juridiskā biroja, tika secināts, ka netiek konstatēts pārkāpums un Prezidents Raimonds Vējonis 21. jūlijā izsludināja likumu, kurš stāsies spēkā 2016. gada 1. janvārī.

Ņemot vērā saspringto situāciju veidojot 2016.gada valsts budžetu ekonomikas izaugsmes bremzēšanās rezultātā, Padome vērš uzmanību, ka ir nepieciešams tiesiskais regulējums, lai, Saeimai pieņemot budžeta izdevumus palielinošus lēmumus pēc pašreizējā finanšu gada, būtu jāievēro vidēja termiņa budžeta ietvara likuma ierobežojumi un jāparedz kompensējoši pasākumi izdevumu samazināšanai vai ieņēmumu palielināšanai.