Fiskālās padomes priekšsēdētājs Jānis Platais piedalās Saeimas diskusijā par valsts fiskālo politiku un budžeta mērķiem  2016. gada 30. maijā

Šodien Fiskālās disciplīnas padomes priekšsēdētājs Jānis Platais piedalās Saeimas diskusijā par valsts fiskālo politiku un budžeta mērķiem, uzstājoties diskusijas pirmajā daļā "Ekonomika aug, vajadzību daudz: vai īstais brīdis veidot fiskālā nodrošinājuma rezervi?"

Savā prezentācijā J.Platais norādīja, ka ir daudz vajadzību, bet vai tāpēc būtu jāaizmirst par apdrošināšanos nebaltām dienām? J.Platais vienlaikus atgādināja, ka plānotā atkāpe veselības aprūpes reformām nākamajos trīs gados jau veidos pār 1% no IKP, un tas atkal rada papildu slogu uz valsts parādu. Fiskālā nodrošinājuma rezerve ir Fiskālās disciplīnas likuma sastāvdaļa, kuru 2017.gadam nav pamata ignorēt. J.Platā prezentācija pieejama šeit.

Fiskālās disciplīnas padomes biedrs Mārtiņš Kazāks moderēja diskusijas otro daļu "Tautsaimniecības ilgtspēja: budžeta deficīts palīdz vai kaitē?", noslēgumā kopsavelkot, ka nākotnē būs arvien grūtāk un vēlme veidot budžetu ar deficītu tikai pieaugs, t.sk. demogrāfiskā aspekta, galvenokārt, sabiedrības novecošanās problēmas dēļ. Pēc 10-15 gadiem spiediens būs ļoti liels. Jautājumi, kas kļūst vēl aktuālāki - kā audzēt ekonomikas spēju augt? Kā mācēt pelnīt?