Komunikācijas pakalpojumu iepirkums  2016. gada 14. oktobrī

Izsludināts komunikācijas pakalpojumu iepirkums līdz 2016.gada 4.novembrim. 

Vairāk informācijas šeit.