Ministrijām jābūt fiskāli atbildīgām, piesakot budžeta pieprasījumus nākamajiem periodiem  2015. gada 4. martā

Fiskālās disciplīnas padome (turpmāk – Padome) šodien tikās ar finanšu ministru Jāni Reiru un citiem Finanšu ministrijas vadības pārstāvjiem. Tikšanās darba kārtībā bija jautājumi par Padomes 2014.gada uzraudzības ziņojumā (pieejams Padomes mājaslapā) izteikto rekomendāciju turpmāko gaitu un diskusija par fiskālās politikas aktualitātēm, kā arī ciešāku sadarbību starp Padomi un Finanšu ministriju. Īpaša uzmanība tika veltīta jautājumiem ar būtisku fiskālo ietekmi – nodokļu politikas jautājumi, budžeta izdevumu prioritātes un jaunās politikas iniciatīvas valdības darba kārtībā.

"Pēc tikšanās un arī sekojot līdzi Ministru kabineta lēmumiem, varam secināt, ka nozaru ministrijas nāk ar jauniem budžeta pieprasījumiem nākamajiem periodiem pārsniedzot budžeta iespējas 2015. un 2016. gados. Šie budžeta pieprasījumi nav fiskāli sabalansēti, jo papildus izdevumiem nav pievienoti kompensējoši ieņēmumus palielinoši vai izdevumus samazinoši pasākumi. Jauno prioritāšu saraksts sāk pārsniegt tās resursu iespējas, kuras pieļauj pašreizējā nodokļu politika", sacīja Fiskālās disciplīnas padomes priekšsēdētājs Jānis Platais.

Uzziņai:

Padome īsteno sekojošas funkcijas:

  • uzrauga Fiskālās disciplīnas likumā (turpmāk – FDL) noteikto fiskālo nosacījumu ievērošanu ietvara likuma projekta un gadskārtējā valsts budžeta likuma projekta sagatavošanā, šo likumu izpildē un grozījumu sagatavošanā;
  • pārbauda bilances nosacījuma un izdevumu pieauguma nosacījuma piemērošanas pareizību, tai skaitā veicot neatkarīgu potenciālā iekšzemes kopprodukta un nominālā iekšzemes kopprodukta novērtējumu un strukturālās bilances aprēķinu;
  • uzrauga FDL nosacījumu ievērošanu gadskārtējā valsts budžeta likuma izpildē, pašvaldību konsolidētā budžeta un atvasinātu publisku personu budžetu summāro fiskālo rādītāju atbilstību prognozētajām vērtībām;
  • sagatavo viedokli par to, cik liela atkāpe no bilances nosacījuma pieļaujama ekonomikas nopietnas lejupslīdes laikā;
  • sagatavo viedokli par fiskālā nodrošinājuma rezerves apjoma atbilstību valstī pastāvošajiem fiskālajiem riskiem;
  • sagatavo fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumu un, ja nepieciešams, neatbilstības ziņojumu;
  • sagatavo un iesniedz Saeimai un Ministru kabinetam viedokli citos fiskālās politikas un makroekonomiskās attīstības jautājumos, ja atzīst tos par būtiskiem FDL normu ievērošanai;
  • lai sagatavotu FDL noteiktos ziņojumus, novērtē un analizē valsts fiskālās politikas ilgtspēju.

Papildu informācija:
Dace Kalsone
Fiskālās disciplīnas padomes sekretāre
tālrunis: 67083650, 29170372 
e-pasts: dace.kalsone@fdp.gov.lv
www: https://fdp.gov.lv