Neatbilstības ziņojums #5  2017. gada 18. oktobrī

2017. gada 17. oktobra Ministru kabineta sēdē tika izskatīts darba kārtības punkts, kurš paredz ietaupīto līdzekļu pārdali. Padome iebilst pret lēmumu pārdalīt ietaupītos līdzekļus, jo šāda rīcība samazina maksimāli pieļaujamos valsts budžeta izdevumus 2017. gadam par 1 008 000 eiro. Padome uzskata, ka lēmums par finansējuma piešķiršanu Izglītības un zinātnes ministrijai un Satiksmes ministrijai, samazinot izdevumus iemaksām Eiropas kopienas budžetā 2017. gadā, rada neatbilstību ar Fiskālās disciplīnas likumu.

Neatbilstības ziņojums pieejams šeit.