Neatbilstības ziņojums: sestais turpinājums  2017. gada 23. novembrī

2017. gada 21. novembra Ministru kabineta sēdē tika izskatīts darba kārtības punkts, kurš paredz ietaupīto līdzekļu pārdali. Padome iebilst pret lēmumu pārdalīt ietaupītos līdzekļus, jo šāda rīcība samazina maksimāli pieļaujamos valsts budžeta izdevumus 2017. gadam par 886 373 eiro. Padome uzskata, ka lēmums par finansējuma novirzīšanu uz programmu "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", samazinot budžeta apakšprogrammas "Valsts pārāda vadība" apjomu 2017. gadā, rada neatbilstību ar Fiskālās disciplīnas likumu.

Neatbilstības ziņojums pieejams šeit.