Ņemot vērā aprēķinu atšķirības, Padome aicina piesardzīgi turpināt budžeta plānošanu 2018.gadam  2017. gada 28. aprīlī

Pabeidzot darbu pie fiskālo nosacījumu pārbaudes Latvijas Stabilitātes programmas 2017.-2020.gadam kontekstā, Padome šodien publicēja atjaunotās skaitlisko nosacījumu tabulas. Kopš š.g. 13.aprīļa atjaunotais aprēķins ietver arī trešā skaitliskā nosacījuma – izdevumu nosacījuma aprēķinus 2018.-2020.gadam, kā arī budžeta izpildes pārbaudi kopš 2013.gada, kas veikta atbilstoši Fiskālās disciplīnas likuma garam.

Galvenie secinājumi par 2018.gada maksimālo izdevumu apjomu nav mainījušies – ievērojot to, ka Valdībā vēl nav skatīts konceptuālais ziņojums "Par veselības aprūpes sistēmas reformu" un arī lēmumi par nodokļu reformu ir darba procesā – Padomes aprēķini atšķiras par abām minētajām atkāpēm no budžeta deficīta mērķa, kas kopā veido 249,2 milj. eiro.

Skaitlisko nosacījumu aprēķinu precizēšanas procesā, Padome vienojās ar Finanšu ministriju par to, ka turpmākajā budžeta sagatavošanas procesā un jau vasaras sākumā makroekonomikas rādītāju izskatīšanas un apstiprināšanas posmā jāturpina darbs pie tā, lai nosacījumu aprēķinos būtu konsekventa pakārtoto rādītāju lietošana.

2013.-2015.gada budžeta izpildes rādītāji liecina par atbildīgu Valdības fiskālo politiku. Atbilstoši noteiktajam Fiskālās disciplīnas likumā, par 2016.gada galīgais novērtējums tiks veikts š.g. decembrī pēc statistikas datu precizēšanas.

Skaitlisko nosacījumu atjaunotās tabulas (pievienots izdevumu nosacījums) pieejamas šeit.