Padome aicina apspriest nodokļu politikas stratēģiju ilgtspējīgu valsts finanšu nodrošināšanai  2015. gada 16. janvārī

Fiskālās disciplīnas padome (turpmāk – Padome) vakardien regulārajā sēdē izskatīja Finanšu ministrijas atbildes vēstuli uz Padomes sagatavoto Fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumu, kā arī apsprieda Latvijas fiskālās politikas aktualitātes. Padomes savās diskusijās atkārtoti norādīja, ka Finanšu ministrijai neskatoties uz aktīvo darbu ēnu ekonomikas apkarošanā pietrūkst atjaunotas nodokļu politikas stratēģijas, kas ir ļoti nepieciešama valsts finanšu kapacitātes stiprināšanai, drošības pasākumiem un ilgtspējīgai sabiedrisko pakalpojumu kvalitatīvai nodrošināšanai. Tādēļ nodokļu politikas stratēģijas izstrādi nedrīkst atlikt uz 2017. gadu, kā to ierosina Finanšu ministrijā savā atbildē. Makroekonomiskā scenārija attīstība līdz šim uzrāda tendenci zemākām cenām, kas no vienas puses ir laba ziņa patērētājiem, bet no otras puses nozīmē mazāk optimisma uzņēmējdarbības vidē, jaunu projektu kreditēšanā un straujākā ekonomikas attīstībā. Zemāka inflācija un arī mazāks izaugsmes temps ekonomikā kopumā nekā tika prognozēts 2015.gadam apstiprinātajā valsts budžetā apdraud nodokļu ieņēmumu plāna izpildi, kā arī norāda uz paaugstināta budžeta deficīta riskiem šogad.

Padome savā sēdē arī izskatīja jautājumu par nepieciešamību atjaunot makroekonomiskās prognozes, kuras ir budžeta sagatavošanas pamatā. Lai gan Finanšu ministrija līdz šim ir gatavojusi šīs prognozes atbildīgi, tomēr rīcība pēc makroekonomisko scenāriju diskusijām nav bijusi pietiekami aktīva un konkrēta, lai tiktu izstrādāti alternatīvi rīcības plāni. Pozitīvi ir jāvērtē Finanšu ministrijas iniciatīva  Padomei aktīvāk iesaistīties šajā procesā, tomēr Padomes darbu kavē tas, ka tai nav neviena pastāvīga analītiķa šādu darbu veikšanai, jo tam nav piešķirti budžeta līdzekļi.

"Fiskālās disciplīnas padome aicina Valdību rūpīgi sekot ekonomikas attīstības tendencēm un to ietekmei uz konsolidēto budžetu. Gatavojot Latvijas Stabilitātes programmu 2015.-2018. gadiem ir rūpīgi jāvērtē valsts attīstības un sabiedrisko pakalpojumu vajadzības, kā arī jāsamēro tās ar budžeta ieņēmumiem. Nodokļu slogs jāpārnes uz iedzīvotājiem ar augstākiem ieņēmumiem, atslogojot mazo algu saņēmējus, kā arī nepieciešams domāt par nodokļu izmaiņām attiecībā uz kapitālu un īpaši – nekustamo īpašumu. Uz ekonomiskās attīstības bremzēšanās tendencēm atbilde ir jāmeklē enerģiskākā konkurētspējas stiprināšanā veicot strukturālās reformas, nevis kāpinot aizņemšanos un pieaudzējot valsts parāda apmērus", sacīja Fiskālās disciplīnas padomes priekšsēdētājs Jānis Platais.

Uzziņai:
Padome īsteno sekojošas funkcijas:

  • uzrauga Fiskālās disciplīnas likumā (turpmāk – FDL) noteikto fiskālo nosacījumu ievērošanu ietvara likuma projekta un gadskārtējā valsts budžeta likuma projekta sagatavošanā, šo likumu izpildē un grozījumu sagatavošanā;
  • pārbauda bilances nosacījuma un izdevumu pieauguma nosacījuma piemērošanas pareizību, tai skaitā veicot neatkarīgu potenciālā iekšzemes kopprodukta un nominālā iekšzemes kopprodukta novērtējumu un strukturālās bilances aprēķinu;
  • uzrauga FDL nosacījumu ievērošanu gadskārtējā valsts budžeta likuma izpildē, pašvaldību konsolidētā budžeta un atvasinātu publisku personu budžetu summāro fiskālo rādītāju atbilstību prognozētajām vērtībām;
  • sagatavo viedokli par to, cik liela atkāpe no bilances nosacījuma pieļaujama ekonomikas nopietnas lejupslīdes laikā;
  • sagatavo viedokli par fiskālā nodrošinājuma rezerves apjoma atbilstību valstī pastāvošajiem fiskālajiem riskiem;
  • sagatavo fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumu un, ja nepieciešams, neatbilstības ziņojumu;
  • sagatavo un iesniedz Saeimai un Ministru kabinetam viedokli citos fiskālās politikas un makroekonomiskās attīstības jautājumos, ja atzīst tos par būtiskiem FDL normu ievērošanai;
  • lai sagatavotu FDL noteiktos ziņojumus, novērtē un analizē valsts fiskālās politikas ilgtspēju.

Papildu informācija:
Dace Kalsone
Fiskālās disciplīnas padomes sekretāre
Tālrunis: 29170372, e-pasts: fiskala.padome@gmail.com
www: https://fdp.gov.lv