Padome apšauba procedūras ievērošanu un rekomendē likumu atgriezt jaunai caurskatīšanai  2015. gada 15. jūlijā

Saskaņā ar Fiskālās disciplīnas likuma 28.panta pirmo daļu Fiskālās disciplīnas padome (turpmāk – Padome) uzrauga Fiskālās disciplīnas likumā noteikto fiskālo nosacījumu ievērošanu vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projekta un gadskārtējā valsts budžeta likuma projekta sagatavošanā, šo likumu izpildē un grozījumu sagatavošanā.

Saskaņā ar Fiskālās disciplīnas likuma 28.panta septīto daļu Padome sagatavo un iesniedz Saeimai un Ministru kabinetam viedokli fiskālās politikas jautājumos, ja atzīst tos par būtiskiem Fiskālās disciplīnas likuma normu ievērošanai.

1. Saeima šī gada 8.jūlijā trešajā lasījumā atbalstīja likumprojektu "Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistīto darbinieku izdienas pensiju likums" (turpmāk – likumprojekts).
2. Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas izvirzītais likumprojekts paredz papildu līdzekļu nepieciešamību 1.2 milj. euro apmērā 2016.gadā. Likumprojekta 4.panta piektā daļa nosaka, ka izdienas pensiju izmaksā no valsts pamatbudžeta līdzekļiem, kas piešķirti Labklājības ministrijai saskaņā ar gadskārtējā valsts budžeta likuma apropriāciju.
3. Atbilstoši Saeimas kārtības ruļļa 87.panta 2.punktā un 118.panta ceturtās daļas 3.punktā noteiktajam, ja likumprojekts paredz budžetā papildu izdevumus, ir nepieciešams pievienot finanšu ministra atsauksmi. Likumprojekts Saeimā tika apstiprināts pretēji Saeimas kārtības rullī noteiktajam.  

Lai novērstu Saeimas kārtības ruļļa pārkāpumu, Padome rekomendē sekojošu rīcību:
1. Ievērojot Satversmes 71.pantā noteikto, lūgt Valsts prezidentu prasīt likuma otrreizēju caurlūkošanu līdz tiks norādīti līdzekļi, ar kuriem tiks segti jaunie izdevumi, vai pieņemti pasākumi atbilstošai budžeta ieņēmumu palielināšanai vai budžeta izdevumu samazināšanai.
2. Aicināt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar gadskārtējā valsts budžeta un vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojektu paketi.

Fiskālās disciplīnas padomes (Nr.1-02/491) viedoklis iesniegts Valsts prezidenta kancelejā un Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā. Pieejams šeit.