Padome lemj 2017.gadā uzsākt darbu pie fiskālās ilgtspējas ziņojuma  2016. gada 7. decembrī

Fiskālās disciplīnas padome (Padome) vakardien 2016.gada noslēdzošajā sēdē tikās ar Finanšu ministrijas Fiskālās politikas, Tautsaimniecības analīzes un Nodokļu analīzes departamenta pārstāvjiem un izskatīja Finanšu ministrijas atbildes vēstuli uz Padomes sagatavoto neatbilstības ziņojumu.

Darba kārtības pirmajā jautājumā finanšu ministrijas vadošie eksperti informēja par budžeta izpildes rādītājiem 2013.-2015.gadā. Budžeta izpildes rādītāji iepriekšējā periodā var tikt uzskatīti par atbilstošiem Fiskālās disciplīnas likumā noteiktajām normām, taču jāņem vērā statistikas datu pārskatīšanas biežums un Latvijas ekonomikas cikla nenoteiktība. Padome šonedēļ nāks klajā ar detalizētāku viedokli par šo jautājumu.

Uzklausot Finanšu ministrijas Nodokļu analīzes departamenta vadošos ekspertus, Padome pozitīvi vērtēja nodokļu prognožu kvalitāti, kas ikgadēji apliecina konservatīvās prognozēšanas pieejas nepieciešamību. Neskatoties uz tautsaimniecības augsmes palēnināšanos, nodokļu iekasēšanas plānu izpilde ir uzteicama.

Izskatot jautājumu par 2016.gada 11.novembrī sagatavoto neatbilstības ziņojumu par apropriācijas pārdali no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā" un Finanšu ministrijas 24.novembrī sniegto atbildi, puses vienojās, ka ir jāturpina diskusijas ar mērķi precizēt juridisko regulējumu, lai novirzes no izdevumu prognozēm varētu vērtēt simetriski attiecībā uz īpaši aizsargātajiem budžeta izdevumiem.

Sēdē tika apspriests arī plāns 2017.gadā uzsākt darbu pie fiskālās ilgtspējas ziņojuma, balstoties uz starptautisko pieredzi un citu valstu fiskālās ilgtspējas ziņojumos apskatītajām aktualitātēm. Ņemot vērā Latvijas demogrāfisko situāciju un tendences, ir ļoti svarīgi, ka tiek apsvērti un rūpīgi analizēti ar fiskālo ilgtspēju saistītie jautājumi un problēmas. Vai mēs varēsim tupināt apkalpot valsts parādu, neierobežojot publisko pakalpojumu klāstu? Par to ir jāsāk domāt, norāda Padomes biedrs Mortens Hansens.

Noslēdzot sēdi, Padome kā svarīgu Latvijas progresu valsts budžeta izstrādes jomā, atzīmēja fiskālās nodrošinājuma rezerves iekļaušanu vidēja termiņa budžeta ietvarā 2017.-2019.gadam.

Uzziņai:

Padome ir neatkarīga koleģiāla institūcija, kas izveidota ar mērķi nodrošināt fiskālās disciplīnas nosacījumu ievērošanas uzraudzību. Saeima Padomē apstiprinājusi publisko finanšu konsultantu Jāni Plato, Rīgas Tehniskās universitātes kancleru Ingaru Eriņu, publisko finanšu konsultantu Andžu Ūbeli, Swedbank Latvija galveno ekonomistu Mārtiņu Kazāku, Rīgas Ekonomikas augstskolas Ekonomikas departamenta vadītāju Mortenu Hansenu (Morten Hansen) un Igaunijas Bankas viceprezidentu Ulo Kāsiks (Ülo Kaasik).

Fiskālās disciplīnas padome
Smilšu ielā 1-512, Rīgā, LV-1919
Tālr.: +371 6708 3650
E-pasts: info@fdp.gov.lv
Mājaslapa: https://fdp.gov.lv
Twitter: @Fiskalapadome