Padome rekomendē ieviest un uzraudzīt pārdomātu un pamatotu veselības sistēmas reformu  2017. gada 9. februārī

2017. gada 9. februārī notika Fiskālās disciplīnas padomes sēde. Sēdē piedalījās arī pārstāvji no Finanšu ministrijas, kuri iepazīstināja padomes biedrus ar aktuālākajām makroekonomiskajām prognozēm, kas tiks izmantotas Latvijas Stabilitātes programmas 2017.-2020. gadiem izstrādei.

Pēc Finanšu ministrijas prognožu prezentācijas Padomes biedri diskutēja par vairākiem prognožu aspektiem. Būtiskākie no tiem ir reālā IKP izaugsme, inflācijas prognoze un būtiskākie riski, kas var ietekmēt Latvijas ekonomisko attīstību. Padome savu viedokli par Finanšu ministrijas izstrādātajām makroekonomikas prognozēm iesniegs ne vēlāk kā līdz š.g. 17. februārim. Padome atzīmēja ES fondu finansēto pasākumu savlaicīgas ieviešanas nozīmību, lai veicinātu ekonomikas attīstību, kā arī nepieciešamību uzlabot jūtīguma analīzi dažādiem ekonomikas attīstības riskiem.

Sēdes ietvaros tika diskutēts arī par jautājumiem, kas skar valsts finansējumu veselības aprūpei. Īpaša uzmanība tika pievērsta veselības aprūpes ilgtermiņa finansēšanas vajadzībām.

"Eiropas Komisija ir piekritusi Latvijas valdības priekšlikumam palielināt valsts budžeta deficīta mērķi, lai īstenotu strukturālās reformas veselības aprūpes sistēmā. Ir ļoti svarīgi, ka tiek uzraudzīts, kā šīs reformas tiek ieviestas un vai tās atbilst ekonomiskās izaugsmes veicināšanas un valsts līdzekļu ekonomijas prasībām. Būtiski ir arī izstrādāt fiskāli ilgtspējīgu pieeju publiski finansētai veselības aprūpei, kas nozarei nepieciešamos līdzekļus varēs nodrošināt arī pēc 2019. gada, kad beigsies termiņš Eiropas Komisijas atļaujai palielināt valsts budžeta deficīta mērķi," apgalvo Padomes priekšsēdētājs Jānis Platais.

Padomes viedoklis par veselības aprūpes nozarei piešķirtajiem līdzekļiem pieejams šeit.