Padome secina, ka deficīts ir ievērojami pieaudzis, salīdzinot ar plānoto  2016. gada 26. janvārī

Apkopojot 2015.gada valsts konsolidētā kopbudžeta izpildes rezultātus, Padome secina, ka deficīts ir ievērojami pieaudzis, salīdzinot ar plānoto un 2016.gada valsts budžeta sagatavošanas laikā prognozēto. Atbilstoši Valsts kases pārskatam par konsolidētā kopbudžeta izpildi 2015.gada divpadsmit mēnešos budžeta deficīts ir sasniedzis 372,3 miljoni eiro, salīdzinot ar likumā par valsts budžetu 2015.gadam prognozēto deficītu 286,6 miljonu eiro apmērā. Centrālā statistikas pārvalde vēlāk publicēs precizētos 2015.gada vispārējās valdības budžeta bilances rādītājus pārrēķinātus atbilstoši Eiropas savienības statistikas metodoloģijai, lai varētu veikt galīgo novērtējumu atbilstoši likuma par fiskālo disciplīnu prasībām.

Padome jau iepriekš ir norādījusi uz nepietiekamiem pasākumiem nosprausto budžeta bilances mērķu sasniegšanai, kas rada ievērojamu risku korekcijas mehanisma iedarbināšanai un jaunai fiskālai konsolidācijai nākamajos gados, lai kompensētu uzkrātās negatīvās novirzes no vispārējās valdības budžeta bilances mērķa.