Papildinājums sadarbības procedūrās: precizētas pušu atbildības atkāpju gadījumos un rekomendāciju īstenošanā  2016. gada 9. augustā

Finanšu ministrija un Fiskālās disciplīnas padome 2016.gada 29.jūlijā atjaunoja vienošanos par sadarbību, to papildinot ar precīzāku redakciju par pušu atbildību saistībā ar Fiskālās padomes rekomendācijām (tā sauktais ievēro vai skaidro princips), kā arī saistībā ar Fiskālās disciplīnas likumā noteikto atkāpju novērtējumu.

Fiskālās padomes priekšsēdētājs Jānis Platais atzīmē, ka papildinājums ir savstarpējās sadarbības procesa būtisks uzlabojums un arī sniedz papildu skaidrojumu saistībā ar darba procedūrām saistībā ar likumā noteikto korekcijas mehānismu.

Vienošanās par sadarbību konsolidētā versija pieejama šeit (papildinājums pieejams šeit).

Izziņai: vienošanās par sadarbību galvenokārt tika noslēgta, lai sakārtotu sadarbību saistībā ar makroekonomisko prognožu apstiprināšanu.