Par Ēnu dienu Fiskālajā padomē  2015. gada 17. februārī

Fiskālās disciplīnas padome par vienu no saviem uzdevumiem uzskata sabiedrības izglītošanu un informēšanu, kas ir būtisks labas pārvaldības elements. Latvijā nu jau par tradīciju kļuvusī Ēnu diena ir laba iespēja uzrunāt visudsskolēnu auditoriju, dodot iespēju interesentiem nākt un piedalīties Padomes ikdienas darbā un iepazīt profesionāļus, kuri darbojas Padomē.

Padomes sekretārei Dacei Kalsonei Ēnu dienā, 11.februārī bija divas "ēnas" – Elza Auguste, Rīgas Kristīgās vidusskolas 10.klases skolniece un Aleksandrs Pētersons, Rīgas 25.vidusskolas 11.klases skolnieks. "Šis ir pirmais gads, kad piedalāmies Ēnu dienā. Uzskatu, ka sabiedrībai jābūt informētai un izglītotai par valsts finanšu izlietojumu, tāpēc priecājāmies, ka skolēni bija izrādījuši interesi iepazīties ar Padomes ikdienas darbu," stāsta D.Kalsone.

Ēnu dienas ietvaros jaunieši tika iepazīstināti ar Padomes darbību, galvenajiem uzdevumiem un izaicinājumiem, kā arī ar fiskālās politikas veicējiem – Finanšu ministriju. Skolēniem tika uzticēti dažādi ikdienas darbi – mediju monitorings, iepirkumu dokumentācijas sastādīšana, Stabilitātes programmas datu ievade – kas ļāva tīri praktiski apjaust, cik dažādi pienākumi fiskālajā politikā jāveic Padomes darbiniekiem. E.Auguste par saviem Ēnu dienas iespaidiem: "Man bija ļoti interesanti uzzināt, kas ir fiskālā politika, kāpēc tā ir jāuzrauga, kā arī patika, ka bija iespēja kaut ko paveikt pašai. Noteikti arī nākamgad piedalīšos Ēnu dienā!" A.Pētersons savukārt stāsta: "Izrādās, ka iepirkumu dokumentācija ir kaut kas, ko var labi saprast un palīdzēt izstrādāt arī vidusskolēns. Labprāt vēl un vēl redzētu ekonomistus un juristus to ikdienas darbos!".