Par Ēnu dienu Fiskālajā padomē  2016. gada 10. februārī

Par Ēnu dienu Fiskālajā padomē

Fiskālās disciplīnas padome par vienu no saviem uzdevumiem uzskata sabiedrības izglītošanu un informēšanu, kas ir būtisks labas pārvaldības elements. Latvijā nu jau par tradīciju kļuvusī Ēnu diena ir laba iespēja uzrunāt vidusskolēnu auditoriju, dodot iespēju interesentiem nākt un piedalīties Padomes ikdienas darbā un iepazīt profesionāļus, kuri darbojas Padomē.

Padomes sekretariātam jau otro gadu bija iespēja uzņemt "ēnas". Arī šogad bija darbā divi skolēni - Ieva Kruzmane no Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas 12.klases un Eduards Osis no Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 11.klases. "Šis ir jau otrais gads, kad piedalāmies Ēnu dienā. Priecājos, ka ir papildu iespēja informēt aktīvāko sabiedrības daļu par budžeta disciplīnu, par valsts ekonomikas attīstību. Noteikti prieks, ka mūs bija atraduši skolēni ne tikai no Rīgas, bet arī no Kurzemes," stāsta D.Kalsone.

Arī "ēnas" dalās savos iespaidos. Eduards Osis stāsta: "Esmu priecīgs par iespēju "ēnot" Fiskālās disciplīnas padomi. Šajā dienā uzzināju daudz ko jaunu par valsts budžetu, makroekonomiku. Ēnojot šo iestādi sapratu, ka valsts pārvaldē strādāt nav tik vienmuļi un neinteresanti, kā līdz šim biju uzskatījis."

Ieva Krūzmane stāsta: "Piesakoties šai vakancei, negaidīju, ka ēnu diena būs tik interesanta, jo saņēmu zvanu no Daces Kalsones un tiku brīdināta, ka šī diena nebūs ļoti izklaidējoša, bet parasta darbadiena ar iespēju to pilnībā "ēnot". Taču tā bija tiešām aizraujoša un darbinieki bija negaidīti pozitīvi, nevis nosvērti un nerunīgi, kāds bija mans pirmais priekšstats par ar ekonomiku saistītām profesijām."