Par iespējamu Fiskālās disciplīnas likuma pārkāpumu pieņemot likumu Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā  2015. gada 9. martā

Saskaņā ar Fiskālās disciplīnas likuma (turpmāk – FDL) 28.panta septīto daļu Fiskālās disciplīnas padome (turpmāk – Padome) sagatavo un iesniedz Saeimai un Ministru kabinetam viedokli fiskālās politikas jautājumos, ja atzīst tos par būtiskiem FDL normu ievērošanai.

1. Ministru kabinets šā gada 17.februāra sēdē izskatīja atbildi par likumprojektu "Grozījumi "Mikrouzņēmumu nodokļa likumā"". Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā apspriestie grozījumi paredz finansiālās bilances pasliktināšanos valsts budžetā 7,0 milj. euro apmērā 2015.gadā, 13,0 milj. euro apmērā 2016.gadā, un 18,1 milj. euro apmērā 2017.gadā, nenorādot kompensējošus pasākumus budžeta ieņēmumu palielināšanai vai citu budžeta izdevumu samazināšanai.
2. Šādu grozījumu pieņemšana "Mikrouzņēmumu nodokļa likumā" izraisītu valsts budžetā plānoto ieņēmumu samazinājumu, par 7 milj. euro pasliktinot likumā "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam" 2015.gadam noteikto vispārējās valdības budžeta strukturālo bilanci. Uz šiem grozījumiem nevar attiecināt FDL 5.panta pirmajā daļā minētos izņēmumus.
3. Ministru kabinets izvērtēja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas iesniegto likumprojektu un saskaņoja atbildi iesniegšanai Saeimā (MK 17.februāra sēdes protokola 27.§). Atbildes vēstulē Ministru kabinets norāda, ka divu nedēļu laikā sagatavos un iesniegs Saeimā kompensējošos pasākumus, kur Padome vērš uzmanību, ka šādi pasākumi netika sagatavoti vēstulē minētajā laikā.
4. Ministru kabinets iesniedza Saeimai saskaņoto atbildi par likumprojektu "Grozījumi "Mikrouzņēmumu nodokļa likumā"", uzskaitot virkni likumpārkāpumu, kurus radītu ierosinātā likumprojekta pieņemšana. Tomēr līdz šim nav izpildītas FDL 9.panta prasības par kompensējošu pasākumu sagatavošanu, kuri nepieļautu vispārējās valdības strukturālās bilances pasliktināšanos.

Lai novērstu FDL pārkāpumu, Padome rekomendē sekojošu rīcību:
Atlikt likumprojekta "Grozījumi "Mikrouzņēmumu nodokļa likumā"" stāšanos spēkā līdz tiks pieņemti pasākumi atbilstošai budžeta ieņēmumu palielināšanai vai budžeta izdevumu samazināšanai, kuri kompensētu likumprojekta "Grozījumi "Mikrouzņēmumu nodokļa likumā"" izraisīto budžeta ieņēmumu samazinājumu.

Padome vēlētos vērst uzmanību uz jaunām iniciatīvām valdībā neņemot vērā pieejamos finanšu resursus un nepietiekamos pasākumus, lai uzlabotu valsts budžeta ieņēmumu potenciālu.

Fiskālās disciplīnas padomes (Nr.1-02/180) viedoklis iesniegts Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Ministru kabinetam. Pieejams šeit.