Pētījums par Latvijas valsts parādu: deficīts un novecošanās  2016. gada 1. decembrī

Pētījums par Latvijas valsts parādu: deficīts un novecošanās

Pēdējās finanšu krīzes ietekmē Latvijā un Eiropas Savienībā kopumā būtiski pieauga valstu parādi. Fiskālās disciplīnas likums nosaka, ka valsts parāda līmenis nedrīkst pārsniegt 60% no IKP. Tas ir viens no četriem fiskālajiem nosacījumiem, plānojot un izpildot valsts budžetu.

2015. gada decembrī Padome uzsāka darbu pie valsts parāda analīzes. Šī gada ziņojumā par valsts parādu mēs parādām ka, lai arī pašreizējais valsts parāda līmenis ir zem Fiskālās disciplīnas likumā un Māstrihtas līgumā noteiktās robežvērtības, konsekventa deficīta budžeta prakse un darbaspēka sarukums ilgtermiņā var apdraudēt fiskālo ilgtspēju.

Padomes Makroekonomikas ekspertes Elīnas Veides un Fiskālo risku eksperta Emīla Ķīļa pētījums pieejams šeit.