Publicēti ziņojumi par 2016. gadā veiktajām sabiedriskās domas aptaujām  2016. gada 8. novembrī

2016.gada pirmajā pusgadā Padome veica divas sabiedriskās domas aptaujas. Vienā no tām tika pētīta Latvijas iedzīvotāju attieksme pret nodokļu maksāšanu (izpildītājs – Latvijas fakti). Otras aptaujas mērķis bija apzināt cilvēku viedokli par jautājumiem, kas skar fiskālo politiku un budžeta disciplīnu (izpildītājs – SKDS).

“Aptaujā par nodokļu ētosu apstiprinājās populārais uzskats, ka Latvijas iedzīvotāji ir iecietīgi pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Daudzi cilvēki ir saskārušies ar nodokļu nemaksāšanas situācijām, nav apmierināti ar savu finansiālo stāvokli un ir skeptiski pret sabiedrisko pakalpojumu kvalitāti. Palielināt valsts budžeta ieņēmumus var būt sarežģīti, ja netiek uzlabota uzticība nodokļu sistēmai,” norāda Emīls Ķīlis.

Ziņojums par nodokļu ētosa aptauju pieejams šeit.

“Aptaujas rezultāti norāda, ka Latvijas iedzīvotāji pretciklisku fiskālo politiku un disciplinētu pieeju budžeta veidošanai uzskata par vēlamām, domājot par valsts finansēm. Tajā pašā laikā ir skaidri redzams pesimisms un nepilnības zināšanās par Latvijas sniegumu budžeta disciplīnas jomā,” secina Emīls Ķīlis.

Ziņojums par fiskālās politikas un budžeta disciplīnas aptauju pieejams šeit.