Straujā ekonomiskā izaugsme pieprasa straujāku budžeta deficīta samazināšanu  2017. gada 5. oktobrī

Straujā ekonomiskā izaugsme pieprasa straujāku budžeta deficīta samazināšanu

2017. gada budžeta izpildes rezultāti ir sagaidāmi labi, neskatoties uz vairākiem neseniem Latvijas valdības lēmumiem palielināt budžeta izdevumus. Paātrinoties ekonomikas izaugsmei, budžeta izdevumi nevarēs augt pietiekami strauji, lai budžeta sfērā strādājošo darba samaksas pieauguma tempi sekotu tendencēm privātajā sektorā, radot jaunus izaicinājumus izvēloties, kuras prioritātes finansēt ierobežotu budžeta līdzekļu apstākļos. Valsts parāda samazināšana, veidojot sabalansētu budžetu vai budžetu ar pārpalikumu, būs svarīgs fiskālās politikas uzdevumus drīzā nākotnē, secināts ceturtdien, 5. oktobrī, publiskotajā Fiskālās disciplīnas padomes (Padome) gadskārtējā uzraudzības ziņojumā (Uzraudzības ziņojums).

"Atbilstoši Padomes aprēķiniem Valdībai vajadzētu orientēties uz budžetu bez deficīta jau sākot ar 2019. gadu, lai gan budžeta plānos deficīta prakse vēl turpinās. Šī mērķa sasniegšanu apgrūtinās jūlijā pieņemtā nodokļu reforma, jo ekonomikas izaugsmes nodrošināto budžeta ienākumu pieaugums nerealizēsies uzreiz. Pāreja uz jauniem apstākļiem nebūs viegla, jo budžets pēdējā laikā tika gatavots ar maksimālo deficīta līmeni ar visām atļautajām atkāpēm ievērojot Eiropas Izaugsmes un Stabilitātes pakta nosacījumus," norāda Jānis Platais, Padomes priekšsēdētājs.

Jaunākajā Uzraudzības ziņojumā Padome atzinīgi vērtē Valdības atbalstu veidot fiskālā nodrošinājuma rezervi 2018. un 2020. gadam, bet kritizē lēmumu rezervi neveidot 2019. gadam.

"Fiskālā nodrošinājuma rezerve kalpo kā drošības spilvens dažādām riska situācijām, kas var negatīvi ietekmēt valdības budžeta bilanci. Norādot uz nepietiekamu fiskālo telpu, Ministru kabinets nolēmis neveidot rezervi 2019. gadam. Padome uzstāj, ka līdzekļu nepietiekamība nav pietiekams iemesls neveidot rezervi, un cer uz atbildīgu Saeimas lēmumu. Pašreizējā straujas ekonomiskās izaugsmes periodā valsts finanses jāstiprina un jāveido rezerves nākamajai cikliskajai lejupslīdei," uzsver Andžs Ūbelis, Padomes biedrs.

Padome joprojām uztur savus iebildumus veselības aprūpes finansēšanas palielināšanai uz budžeta deficīta pieauguma rēķina , kā tas ir paredzēts 2018. gada valsts budžeta projektā.

"Fiskālās disciplīnas padome stingri iestājas par to, ka veselības aprūpes reforma valstī ir ļoti nepieciešama, lai uzlabotu sabiedrības veselības rādītājus. Tomēr vienlaikus Padome uzsver, ka budžeta deficītu, kas radīsies reformu finansēšanas dēļ, drīkst pieļaut tikai tad, ja redzams skaidri pamatots to pienesums tautsaimniecības ilgtermiņa izaugsmei. Padome uzskata, ka pašlaik pieejamā informācija par piedāvātajiem reformu pasākumiem nav pietiekama," norāda Jānis Platais.

Uzraudzības ziņojumā Padome norāda, ka, lai gan iepriekšējos gados IKP izaugsme ir bijusi lēna, Finanšu ministrijas sagatavotās prognozes liecina, ka tautsaimniecība šobrīd ir augšanas un attīstības fāzē, taču nepieciešamas būtiskas reformas, lai šāds izaugsmes līmenis saglabātos ilgtermiņā.

"Latvijas ekonomika uzsilst, un prognozes liecina, ka tautsaimniecības izaugsmes temps tuvākajā laikā pārsniegs tās potenciālo līmeni, novedot pie pārkaršanas. Lai kāpinātu potenciālo izaugsmi, ir nepieciešami konkrēti un tālejoši reformu pasākumi, kas mazinātu darbaspēka prasmju nesakritību un risinātu zemās produktivitātes augsmes tempa jautājumus. Būtiski ir arī pilnveidot jutīguma analīzi, kas palīdzēs novērtēt cikliskās lejupslīdes un makroekonomisko šoku fiskālo ietekmi. Pirms tie iestājas, negatīvu ciklisku pavērsienu riski parasti netiek pietiekami novērtēti," skaidro Mārtiņš Kazāks, Padomes biedrs.

Uzraudzības ziņojums ir Padomes izstrādātais nozīmīgākais dokuments, kas analizē valsts institūciju, tostarp – Finanšu ministrijas, citu ministriju un valdības kopumā – īstenoto fiskālo politiku un makroekonomikas attīstības tendences valstī, kā arī valsts budžeta veidošanu/plānošanu un budžeta izpildes rādītāju atbilstību prognozētajiem rezultātiem.

Ar Uzraudzības ziņojumu var iepazīties šeit.