Valdības rīcības plāna pasākumiem nav reālu finansēšanas avotu  2015. gada 9. aprīlī

Fiskālās disciplīnas padomes Fiskālo risku darba grupa š.g. 31.martā izskatīja iestāžu iesniegto atbilžu kopsavilkumu par Ministru kabinetā 2015.gada 10.februārī pieņemto Valdības rīcības plāna pasākumu fiskālajām ietekmēm. Kopsavelkot iestāžu iesniegtās papildu nepieciešamā finansējuma aplēses par 2016.gadu iegūta teju 700 milj. eiro papildu finanšu vajadzības (neieskaitot aizsardzības jomu). Darba grupa uzskata, ka Valdības rīcības plāns nav sabalansēts ar reāli pieejamiem finanšu līdzekļiem un diemžēl to visdrīzāk neizdosies īstenot, ja netiks katram pasākumam apzināti nepieciešamo līdzekļu avoti.

Iestāžu iesniegtās atbildes un to kopsavilkums.

kopsavilkums